AHMET ÖNAL Özel Sağlık Hizmetleri


İçeriğe git

Bilimsel Geçmiş

Yayınları:

1- Sökmen S, Bektaşer C, Hacıyanlı M, Süzen EC, Önal A, Füzün M.
Hartman İşlemi: İlk tercih mi, son çare mi?. Ulusal Travma Dergisi 4(1):76-80,1997.
2- Saydam S, Astarcıoğlu H, Koçdor MA, Atila K, Önal A, Harmancıoğlu Ö.
Our approach to diagnosis and management of Paget's disease of the breast.
Meme Hastalıkları Dergisi 5(1): 8-11, 1998.
3- Sökmen S, Önal A, Obuz F, Taşdöğen H, Elar Z. A large paraoesophageal hernia presenting with acute gastric volvulus. Turkish J Trauma and Emergency Surg 5(1): 55-58, 1999.
4- Sökmen S, Önal A, Değirmenci B, Astarcıoğlu H, Füzün M. Right-sided diverticular disease. Turkish J Trauma and Emergency Surg 5(2):1999.
5- Sökmen S, Terzi C, Uçar D, Füzün M, Önal A, Küpelioğlu A. Kolon tümörünü taklit eden bir eosinofilik kolit vakası. Klinik ve Deneysel Cerrahi 9(1):30-33,2001.
6- Atila K, Sökmen S, Astarcıoğlu H, Sevinç A, Önal A, Uçar D. Batına nafiz kesici delici alet ve ateşli silah yaralanmalarında negatif eksplorasyon ve non-terapötik laparotomiler. Acil Tıp Dergisi 3(1): 38-41, 2003.
7- Terzi C, Önal A, Canda AE. Total Mezorektal Eksizyon: Otonom Sinirleri Koruyucu Cerrahi Teknik ve Sonuçları. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 13(4): 107-118,2003.
8- Önal A, Astarcıoğlu H, Örmen M, Atila K, Sarıoğlu S. Renal iskemi-reperfüzyon hasarında L-karnitinin rolü. Ulusal Tavma Derg 10(3): 160-167,2004.
9- Önal A, Sökmen S, Atila K. Spigelian hernia associated with strangulation of the small bowel and appendix. Hernia 7: 156-157, 2003.

Kongreler, Kurslar

1. IV. Mezuniyet Sonrası Eğitim Sempozyumu
"Göğüs kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde yenilikler"
17-18 Aralık 1998, İzmir - Türkiye
2. Ulusal Cerrahi Kongresi 98.
6-10 Mayıs 1998, İzmir - Türkiye
3. Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress
20-24 Haziran 2000, İstanbul -Türkiye
4. Hemoroidal Hastalık Sempozyumu
20 Kasım 2001, DEÜTF Konferans Salonu İzmir - Türkiye
5. "Total Nutrisyon Tedavisi Kusu" KEPAN
Temmuz 2001, İzmir - Türkiye
6. 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine
1 - 5 Mayıs 2002, Kuşadası - Türkiye
7. 5th International Congress of Nuclear Oncology and 15th National Congress of Turkish Society of Nuclear Medicine
"Lenfatik Haritalama ve Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Kursu"
1 - 5 Mayıs 2002, Kuşadası - Türkiye
8. Ulusal Cerrahi Kongresi 2002
15-19 Mayıs 2002, Antalya - Türkiye
9. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
26-30 Mayıs 2004, Antalya - Türkiye
10. Ulusal Cerrahi Kongresi 2004
"Vasküler Cerrahi Onarım Teknikleri Uygulamalı Kursu"
26-30 Mayıs 2004, Antalya - Türkiye
11. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006
24-28 Mayıs 2004, Antalya - Türkiye
12. Ulusal Cerrahi Kongresi 2008
28 Mayıs - 1 Haziran 2008, Antalya - Türkiye

Ulusal ve Uluslararası Bildiriler

1. Ünek T, Karademir S, Astarcıoğlu H, Atila K, Önal A, Astarcıoğlu İ. Safra kesesi kanserlerinde 4b-5 segmentektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.
2. Koçdor MA, Astarcıoğlu H, Sökmen S, Önal A, Yıldız D, Astarcıoğlu İ.
Safra kesesi karsinomuna bağlı trokar yeri metastazı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 1998.
3. Koçdor MA, Balcı P, Derebek E, Yıldız D, Canda T, Önal A, Özdoğan Ö, Saydam S, Harmancıoğlu Ö. Palpe edilemeyen meme lezyonlarında ROLL (Radioguided occult lesion localisation) ilk sonuçlarımız. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 1999.
4. Terzi C, Sökmen S, Karademir S, Önal A, Füzün M, Astarcıoğlu İ. Genel cerrahi tıpta uzmanlık eğitimi standartizasyon ve kredilendirme sistemi. Eurosurgery 2000 & Turkish Surgical Congress , 2000
5. Ünek T, Atila K, Önal A, Saydam S, Canda T, Harmancıoğlu Ö. Duktal karsinoma insitu olgularının tedavisinde Van-Nuys prognostik indeksinin kullanımı. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2001.
6. Önal A, Köşkderelioğlu M, Atila K, Sökmen S, Astarcıoğlu H, Karademir S. Spigelian Herniler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
7. Önal A, Hoşgörler F, Sökmen S, Sevinç A, Ünek T, Terzi C, Çoker A, Bora S, Füzün M. Lichtenstein Herni Onarım Sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
8. Önal A, Astarcıoğlu H, Atila K, Örmen M, Koçdor H, Sarıoğlu S. Renal iskemi-reperfüzyon hasarında karnitinin rolü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002.
9. Önal A, Aksan A, Canda AE, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA, Canda T, Görken İB, Arıcan Z. Bilateral meme kanserleri deneyimimiz. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
10. Önal A, Canda AE, Atila K, Ünek T, Canda T, Görken İB, Harmancıoğlu Ö, Saydam S, Koçdor MA, Van-Nuys prognostik indeksinin Duktal Karsinoa insitu olgularının tedavi planlamasındaki rolü. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi, 2003.
11. Önal A, Sökmen S, Aydoğan B, Obuz F , Terzi C, Görken İ, Öztop İ, Ergör G, Alanyalı H, Küpelioğlu A, Füzün M. Rektum kanserinde neoadjuvan tedavinin evreleme üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004.
12. Önal A, Sökmen S, Canda E, Ergör G, Füzün M. Lichtenstein herni onarımında prognostik faktörler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2004.
13. Sökmen S, Astarcıoğlu H, Ünek T, Koçdor MA, Önal A, Füzün M. Clinical experience with mesh hernioplasty for recurrent incisional hernias. 20th International Congress of European Hernia Society. June 18-20, 1998.
14. Sökmen S, Astarcıoğlu H, Süzen EC, Önal A, Füzün M. Critical analysis of prosthetic mesh in hernia surgery. Eurosurgery, June 17-20, 1998.
15. Sökmen S, Önal A, Astarcıoğlu H, Terzi C, Çoker A, Füzün M. The Lichtenstein technique: Reasonable choice for inguinal hernia repair. 21th International Congress of European Hernia Society. November 3-6, 1999.
16. Önal A, Üstün E, Küpelioğlu A. Tiroid tedavisinde güvenli tercih: Total Tiroidektomi. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008.
17. Önal A Total Tiroidektomide Ligasure Kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2008.
Ana Sayfa | Özgeçmiş | Bilimsel Geçmiş | Hastalıklar ve Tedaviler | Soru - Cevap | İletişim | Site Haritası


İçeriğe geri dön | Ana menuya dön